Hasící přístroje

Prodej nových přenosných,pojízdných hasicích přístrojů od českých výrobců Hastex,Tepostop,Albeco, a Kovoslužby a slovenské Kodrety.

Prodej hasicích přístrojů do aut,autobusů a nákladních vozidel

Prodej hasicích přístrojů do novostaveb při kolaudaci dle vyhlášky č.23/2008 Sb.

Prodej hasicích přístrojů do obchodů.kanceláří, dílen ,stánků, loďí ,mobilních domů

Prodej hlásičů kouře ,CO2 a propan -butanu

Prodej  hydrantů a náhradních dílů

Montáž hasicích přístrojů dleMV ČR č. 246/2001 Sb.

Pravidelné roční kontroly z dokladem, štítkem a plombou dle MV ČR č.246/2001 Sb.

Periodické kontroly-u vodních a pěnových přístrojů za 3 roky a ostatních za pět let dleMV ČR č. 246/2001 Sb.

Zajistíme odvoz prošlého a poškozeného  hasicího přístroje dokladem dle zákona o odpadech č.185/2001 Sb.

Jsem revizní technik hasicích přístrojů

Revize hydrantových systémů

Jsem OZO v PO -zajistuji školení zaměstnanců,vedoucích pracovníků,

Zajistuji dokumentaci v PO-začlenění provozovny, poplachové směrnice ,evakuační plány, požární směrnice , a další dokumenty Po

Jsem OZO v BOZP zajištuji školenípracovníků a vedoucích zaměstnanců

Zajištuji dokumentaci-kategorizace,rizika, OOPP, a další dokumenty

Dále spolu otcem zajištujeme

Školení manipulačních vozíků, plošin )ZKUŠEBNÍ KOMISAŘ)

Školení vÝškových prací

Školení referenských řidičů (osob.vozidel- učitel autoškoly)

Školení jeřábníků a vazačů

ŠKOLENÍ PROBÍHÁ VÝKLADEM, TESTEM, A promítání školících filmů

NAŠE FIRMA VÁS ZAVEZE DO 10KM ZDARMA